• เครื่องตัดนามบัตรอัตโนมัติ,นามบัตร,pvc
  • เครื่องทำตรายาง,flash stamp,ตรายาง
  • เครื่องพิมพ์ทองเค,เครื่่ืองทำปกวิทยานิพนธ์
  • เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทลงบนบัตรพลาสติก